**
X
تبلیغات
رایتل

(-:وبلاگ سرگرمی ها و دانستنی های سیب:-)

همــــه جـــــور چیـز باحالـ برایـــــ همــــه!

ِDNA چیست؟

شنبه 31 اردیبهشت 1390 09:28 ب.ظ نویسنده: گـــــــــوگـــــــو نظرات: 0 نظر چاپ

DNA ماده ژنتیکى سلول هاى ما و اغلب جانداران است. این مولکول از دو رشته بسیار دراز تشکیل شده است که به صورت مارپیچ دوتایى به دور هم پیچ خورده اند؛ چیزى شبیه نردبانى که ستون هاى آن به دور هم پیچ خورده اند. رشته هاى DNA از واحد هایى به نام نوکلئوتیدساخته شده اند. هر نوکلوتید از یک باز آلى، قند پنج کربنى داکسى ریبوز و یک گروه فسفات تشکیل شده است. باز هاى آلى به صورت جفت یافت مى شوند و پله هاى نردبان را مى سازند.

ستون هاى نردبان در واقع اسکلت مولکول هستند . این اسکلت که از قند داکسیریبوز و فسفات تشکیل شده است، اطلاعات ژنتیکى حمل نمى کند بلکه بازها را با نظم معینى کنار هم نگه مى دارد . در واقع اطلاعات ژنتیکى در ترتیب بازها ذخیره مى شود.

باز ها DNA با رابطه مشخصى با هم جفت مى شوند.: A با T و C با G .

همانندسازى DNA

وقتى DNA همانند سازى مى شود، دو رشته آن همانند زیپ از هم باز مى شوند.

بازهاى جدید با بازهایى که در معرض قرار گرفته اند، جفت مى شوند و در نهایت دو مولکول همانند به وجود مى آید.

امیدوارم گیج نشده باشید . ساده بود که ... 

این شکلیه 

 

خب ؟ حالا فهمیدید DNA چیست؟

>
Worm Inside An Apple Flag Counter