**

(-:وبلاگ سرگرمی ها و دانستنی های سیب:-)

همــــه جـــــور چیـز باحالـ برایـــــ همــــه!

تولـــدیـــــ + داســتان طنز

دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 03:17 ب.ظ نویسنده: گـــــــــوگـــــــو نظرات: 6 نظر چاپ

اولــــ از کسـاییـــ که تولـد وبـــمو تبریکـ گفتن:

تشکـــــر میـ کنمـــــ!

امـــــروز تولـــــد دوســـــــت خیلــیـــ خوبـــمــــ

پرنــــانیــــــ

هســـت. فعلـــــا از تو وبلاگ تولـــدت مبارکــــــ!

ایــــ وای این داســـتانو کجا گذاشـــتمـ؟

گمـــش کردم....

آهـا یادم اومد...

برو ببیــــن تو ادامـه نیســت؟

مردی از این که زنش به گربه خانه بیشتر از او توجه می کرد ناراحت بود، یک روز گربه را برد و چند تا خیابان آن طرف تر ول کرد.


نتیجه حسادت به گربه (داستان طنز!)


ولی تا به خانه رسید، دید گربه زود تر از اون برگشته خونه، این کار چندین دفعه تکرار شد و مرد حسابی کلافه شده بود. بالاخره یک روز گربه را با ماشین گرداند، از چندین پل و رودخانه پارک و غیره گذشت و بالاخره گربه را در منطقه ای پرت و دور افتاده ول کرد. آن شب مرد به خانه برنگشت... آخر شب زنگ زد و به زنش گفت: اون گربه کره خر خونه هست؟
زنش گفت: آره.
مرد گفت: گوشی رو بده بهش، من گم شدم!

>
Worm Inside An Apple Flag Counter