**

(-:وبلاگ سرگرمی ها و دانستنی های سیب:-)

همــــه جـــــور چیـز باحالـ برایـــــ همــــه!

ســـال جــــــدید (1391)

جمعه 26 اسفند 1390 12:37 ب.ظ نویسنده: گـــــــــوگـــــــو نظرات: 1 نظر چاپ


بــــــرایـــــــتانـــــ سالیـــــــــــــــــ پر از . . .


برایتان سالیـــ پر از 

زیباییــــــ ها ،

لحظـــه های خاطره انگیز ،Emoticon

روز های آفتابی ،Emoticon

شبهای گرم ،

دوســـتان نابــــــــــــ ،

آرامــــــش ،

1 قلبـــــ پاک ،

3 آرزویـــ دیرین ،

9 دوستـــ حقیقیـــ ،

1 سال جادوییـــــــ ،

آرزو میـــــ کنـــمـــــ ،


ســـالــــیـــــــ که گذشـــــتـــــــ

پر بود از شبهای گرم و سرد،

روزهای آفتابیــــ و بارانــــیــــ ،

دوســـتان حقیقیــــــ و غیـــر حقیقیــ ،

رفتنــــــ آدمــــهایـــــــیــــــ که جای خالیشان،

هرگز پر نمی شود . . .  

و آمدنــــ برخـــیـــــ دیگــــر . . . 

ادامـــهــــــ ی زندگیـــ ما . . .

در یکــ ســال دیگــــر.

سالی که شاید شبهایش گرمتر،

روزهایش نورانیتر،Emoticon

رفتنهایش کمتر،

و آمدنهایش بیشتر باشد ،

و اسفــــندشــــ برای منـــ ، بهتـــــر . . .

سال


1391


پیشاپیش


مبارکـــ


باد .

گوگو


شایـــد دیگـــهـــــ آپـــ نباشــمـــ . . .

تا ! س ا ل ی دیگر ! خداحافظــــــــــــبـــرایــــ پرنانیـــــــ ( یک دوست حقیقیــــ ) :

برات آرزو دارمـــــــــ کهـــــ در رسیتــــالتـــ مثلــــ خودم ! موفق باشی .

امیدوارم بتونم رسیتالتو ببینمـــــــ .

به هر حال مهم اینـــهـــــ که تلاشـــــتـــــــ رو کردهـــ بــاشـــــیـ ...

>
Worm Inside An Apple Flag Counter