**

(-:وبلاگ سرگرمی ها و دانستنی های سیب:-)

همــــه جـــــور چیـز باحالـ برایـــــ همــــه!

بکگروند های گوگو سری دوم از 13 تا 15

دوشنبه 7 فروردین 1391 03:42 ب.ظ نویسنده: گـــــــــوگـــــــو نظرات: 1 نظر چاپ

اینمـ دوباره چند تا بکگروند!شکل 13:

Block Paper


کد 13:

<div id="tag" style="position:absolute; left:0px; top:30px; width:150px; height:45px;">
<a href="http://www.scrapmyblog.com"" target="_blank">
<img border="0" src="http://www.scrapmyblog.com/banner.jpg"/>
</a></div>
<style type="text/css">
body {background-image: url("http://www.scrapmyblog.com/sites/default/files/images/block paper blog.jpg"); background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; }
</style>


شکل 14:

Grandma's Card


کر 14:

<div id="tag" style="position:absolute; left:0px; top:30px; width:150px; height:45px;">
<a href="http://www.scrapmyblog.com"" target="_blank">
<img border="0" src="http://www.scrapmyblog.com/banner.jpg"/>
</a></div>
<style type="text/css">
body {background-image: url("http://www.scrapmyblog.com/sites/default/files/images/grandmacard.jpg"); background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; }
</style>


شکل 15:

Christmas Trees

کد 15:

<div id="tag" style="position:absolute; left:0px; top:30px; width:150px; height:45px;">
<a href="http://www.scrapmyblog.com"" target="_blank">
<img border="0" src="http://www.scrapmyblog.com/banner.jpg"/>
</a></div>
<style type="text/css">
body {background-image: url("http://www.scrapmyblog.com/sites/default/files/images/christmas trees.jpg"); background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; }
</style>

>
Worm Inside An Apple Flag Counter